Gradska poreska uprava

 Gradska poreska uprava

Bulevar Mihajla Pupina br. 3, IV sprat
Grad Novi Sad

Načelnik: v.d.Milica Runjić

Zamenik:Živana Marjanović

Telefoni:
Predaja poreskih prijava
Gradska kuća, šalter broj 3, Trg slobode 1
021/ 480-7703

Porez na imovinu fizičkih lica 
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3
021/ 4871-765
021/ 4871-756 fax

Porez na imovinu pravnih lica
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3
021/ 4871-771

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3
021/ 4871-762

Zahtevi za izdavanja poreskih uverenja, usaglašavanja stanja na poreskim karticama, zahtevi za povraćaj i upit stanja

Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3, IV sprat

021/ 4871-767