KATASTAR NOVI SAD

KATASTAR NOVI SAD
Centar za katastar nepokretnosti
Novi Sad
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 16
Mesto: 21000 Novi Sad
Telefon: (021) 456-155
Telefaks: (021) 557-200
E-mail: cknns@rgz.gov.rs
Načelnik: Radovan Grujičić, dipl.geod.inž.