Placanje,salteri...

Plaćanje komunalno-stambenih usluga, se može vršiti putem elektronskog bankarstva, trajnih naloga kao i na šalterima Pošte, banaka i objedinjene naplate JKP "Informatika" Novi Sad na Bulevaru cara Lazara br. 3, Dušana Vasiljeva br. 8 i Bulevaru Jovana Dučića br. 5.

Prilikom plaćanja "Model" je potrebno popuniti sa 97, a "Poziv na broj (odobrenje)" odgovarajućim pozivom na broj kada se plaća jedan račun-priznanica. U slučaju plaćanja računa-priznanica za više perioda "Model" se ne popunjava, dok je u "Poziv na broj (odobrenje)" potrebno upisati šifru stana. U nedostatku računa-priznanice poziv na broj se može dobiti ovde (Uvid u stanje na računu) ili od operatera na broju telefona za reklamacije 0800 222 021.

Delimično plaćanje računa-priznanica (bez određenih stavki) i reklamacije na račune-priznanice ili dug se mogu izvršiti isključivo na šalterima objedinjene naplate.

Radno vreme šaltera objedinjene naplate je:

  • Bulevar cara Lazara br. 3, svakog radnog dana od 7:15 do 19:00 časova, subotom od 7:15 do 13:00 časova.
  • Dušana Vasiljeva br. 8, svakog radnog dana od 9:00 do 16:00 časova, subota je neradna.
  • Bul. Jovana Dučića br. 5, svakog radnog dana od 8:00 do 20:00 časova, subotom od 8:00 do 12:00 časova.
  • Bulevaru Mihajla Pupina 2, svakog radnog dana od 8,00 do 19,00 časova, subotom od 8,00 do 12,00 časova, nedelja je neradni dan