ZAKONI

31.12.2009

Zakoni i propisi

Osnovna namena ovog dela Internet prezentacije RGZ-a jeste da omogući preuzimanje važećih zakonskih i podzakonskih akata koji se koriste u RGZ-u.

Sa ove strane možete da preuzmete "Novi Zakon o državnom premeru i katastru" (avgust 2009) i "Tarife naknada za korišćenje podataka i pružanje usluga".

Ostale zakonske i podzakonske akte možete da preuzimate ako sledite link Normativa.

Pregled podzakonskih akat koji su u postupku izrade i donošenja možete da pregledate i preuzimate ako sledite link Podzakonski akti koji su u postupku donošenja.